IDENTITET

The Consilia Partners je Vaš poslovni savetnik prvog izbora i više od toga.

Naša priča započinje 2010. godine, kada je formirana neformalna mreža uticajnih rukovodilaca iz oblasti finansijske industrije, korporativnog bankarstva, poreskih i pravnih stručnjaka koji su razmenjujući iskustva, najbolje prakse, mišljenja i ideje tragali za načinima kako preoblikovati poslovanje u doba ekonomskih i geopolitičkih trzavica nastalih nakon urušavanja Lehman Brothers. Osnovni tim se postepeno proširio i na markentiške stručnjake, eksperte upravljanja finansijskim dugovima, imovinom i bogatstvom, portfolio menadžere, IT savetnike i software developere, finansijske planere, stručnjake za tržište nepokretnosti, zapošljavanje i trening aktivnosti.

Nastojeći da doprinesemo promeni, mi pomažemo kompanijama, finansijskim institucijama i pojedincima da, putem efikasnijeg upravljanja finansijama, rizicima i imovinom, izazove pretvaraju u prilike za rast. Naša misija je da osnažujemo poslovanje svojih klijenata i partnera i učinimo ih vidljivim na tržištu kredita i kapitala.

Strast da izgradimo sopstveni identitet izvan nefleksibilnosti velikih, sporih sistema dovela je do stvaranja Consilia Grupe. U svetlu ekonomskih previranja, rastuća regulatorna ograničenja nametnuta finansijskom sektoru u kombinaciji sa brojnim ranjivostima kojima je izložen realni sektor dovela su do paradoksalne i suboptimalne raspodele finansijskih resursa.
Institucionalizovani, konvencionalni modeli ne nalaze više svoje primenu u novom ekonomskom poretku.
Mi čvrsto verujemo da novi izazovi zahtevaju nekonvencionalna rešenja i radikalan zaokret u posmatranju. U promovisanju ovakvog pristupa podšku nam pružaju naši pouzdani partneri i poslovni evanđelisti – glasnici naših ideja. Zajedno Vam sa ponosom predstavljamo – mrežu za promene i rast.

CONSILIA ZNAČENJE

CONSILIA ORIGIN

Nekada davno, u XIV veku u Firenci u Italiji, Consilia (množina od consilium, lat. „savet“) je označavala praktične savete prikupljene u jednoj vrsti knjige, koja je za cilj imala da donekle osvetli mračno doba srednjevekovne epidemije kuge, dajući racionalne savete u vezi medicinskih i drugih filozofskih pitanja. Mnoštvo neukih ljudi koji su se predstavljali kao lekari, pored onih obučenih, kružili su po desetkovanim zemljama Evrope nudeći božanske intervencije i jalove savete, placebo lekove i druge površne metode borbe protiv infekcije, ali ništa nije davalo rezultate u prevazilaženju ili ublažavanju razarajuće epidemije. Ili lečenje nije bilo moguće, ili su doktori bili do te mere neupućeni u uzroke infekcije, da nisu bili u stanju da primene adekvatan tretman. U svakom slučaju, malo obolelih se oporovalo, dok je većina inficiranih umirala u samo par dana od pojave prvih znakova oboljenja, neki čak i bez ikakvih prethodnih simptoma. Srednjevekovni medicinski spisi su se više oslanjali na teoriju negoli na samu praksu.Prikaži više Medicina je bila mnogo bliža filozofiji nego terapiji i prevenciji; Međutim, sa izbijanjem epidemije kuge u prvi plan su došla praktična saznanja stečena iskustvenim i kliničkim posmatranjima konkretnih slučajeva, čime su stvoreni preduslovi za začetak revolucionarnog žanra medicinske literature. I tako je pre sedam vekova, iz čistog ljudskog nagona za preživljavanjem, nastala prva Consilia. I slobodno se može reći, doprinela opstanku čovečanstva.Prikaži manje

Consilia inspiracija

Od srednjovekovnog doba na ovamo, čovečanstvo je ostvarilo značajan napredak. Ljudi su ovladali najsloženijim procesima i tehnologijama i dizajnirali zadivljujuće inovacije. Ljudska vrsta je preživela sve pošasti kuge i iz njih izašla još jača i spretnija, kako bi izumela štampariju, teleskop, parnu mašinu, telegraf, hidrauličnu presu, motor sa unutrašnjim sagorevanjem, električnu energiju i elektromotor, armirani beton, čelik, dinamit, telefon, dizel motor, x-zrake, nuklearnu energiju, avion, anestetike, penicilin, računar i internet. Životni vek je u današnje vreme neuporedivo duži, medicinski tretmani su veoma sofisticirani i naučno utemeljeni. Danas na raspolaganju imamo vakcine, medicinsku opremu i instrumente visoke preciznosti, širok spektar lekova i i medicinskih tretmana, dostignuća genetičkog inženjeringa i biotehnologije. A u pogledu društvenog i ekonomskog napretka, ostvarili smo još i više. Globalizacija – isprepletane međuzavisnosti i veze koje spajaju sva tržišta u jedno – je svakako bila glavni pokretač sveukupnog ekonomskog rasta i ukupnog razvoja civilizacije.Prikaži više Ipak, isto kao i mnogo vekova ranije, kada je kuga smatrana zlom uvezenim iz dalekih zemalja Azije, danas je globalizaciju najjednostavnije okriviti za ekonomske probleme pandemijskih razmera – rastuću nezaposlenost, opadajući životni standard i zarade, duboke trgovinske deficite, nejednakost dohodaka, opštu neizvesnost i zabrinutost u pogledu budućnosti. Ali da li je globalizacija uistinu pravi ekonomski zlikovac našeg vremena? Ili se trenutno nalazimo u širem geopolitičkom procesu transformacije ka novom modelu ekonomije? Mi u Consilia Grupi smo spremni da se suočimo sa nadolazećim promenama i da iskoristimo nove prilike umesto da svaki izazov definišemo kao pretnju. Inspirisani tmurnom istorijom čovečanstva i otpornošću života čak i na najveće opasnosti, mi u The Consilia Partners smo odlučni da posejemo seme ekonomskog života i rasta gde god je to moguće. Praktični saveti su upravo ono što danas nudimo svojim klijentima. Mi smo posvećeni ideji da za svoje partnere i klijente budemo savetnik od izbora i koordinator svih neophodnih usluga, jedan šalter za sva pitanja, odlučni da osnažimo Vaše poslovanje.Prikaži manje

O NAMA

 • Šta nudimo?

  Consilia nudi usluge sveobuhvatnog poslovnog i finansijskog reinžinjeringa. Uzdajući se u svoje veštine, sturčnost i široko bankarsko iskustvo, u stanju smo da doprinesemo zaokretu u svakom poslovanju, popravimo Vaš poslovni učinak i rezultate. U saradnji sa našim pouzdanim partneriama nudimo:

 • CONSILIA KONSALTING

 • CONSILIA OPERACIJE

 • CONSILIA INVESTIRANJE

 • CONSILIA MARKETING

 • CONSILIA OBUKA

 • Naš pristup

  The Consilia Partners predstavlja mrežu stručnih i posvećenih profesionalaca sa potrebnim strateškim i operativnim upravljačkim veštinama. Mi smo posvećeni misiji jačanja svakog poslovanja koje nam je povereno. Naš sam nastanak je duboko ukorenjen u prepoznavanju nedostatka kontinuiranih, na dugoročnom odnosu zasnovanih, sveobuhvatnih savetodavnih usluga.

 • Dugoročna poslovna saradnja

 • Jedan “šalter” za sva pitanja

 • Usluge prilagođene konkretnim potrebama

 • Puna posvećenost svakom klijentu

 • Pristup dve trake: institucionalni i korporativni klijenti

 • Uspeh kao pokretač

USLUGE

Consilia za institucije

CONSILIA OPERACIJE

U saradnji sa našim operativnim partnerima specijalizovanim za razvoj softvera i savetovanje u oblasti informacionih tehnologija, The Consilia Partners Vas usmerava na tehnološki inovativna softverska rešenja u cilju smanjenja troškova i efikasnog upravljanja imovinom. U zavisnosti od industrije i specifičnosti problema sa kojima se konkretna organizacija suočava, naši pouzdani partneri će detektovati i odgovoriti na sve potrebe bilo kog procesa i na taj način omogućiti snažan i održiv rast zasnovan na uvećanoj profitabilnosti i produktivnosti. Asortiman usluga koje nudimo počiva na sledećim oblastima ekspertize:
 • Digitalizacija i automatizacija administrativnih procesa
 • Unapređenje i transformacija internih procesa
 • Upravljanje informacijama i poslovnom dokumentacijom
 • Upravljanje naplatom potraživanja
 • Finansijski menadžment i praćenje ključnih poslovnih indikatora u realnom vremenu
 • Upravljanje organizacionim veštinama
 • Upravljanje i optimizacija imovine

CONSILIA INVESTIRANJE:

Consilia Investiranje obezbeđuje značajnu zaradu i stope povraćaja na uložen kapital putem idnetifikovanja investicionih prilika koje odgovaraju risk apetitu investitora. Kombinacija sledećih usluga je u ponudi:
 • INVESTIRANJE U PROBLEMATIČNU IMOVINU, KOMPANIJE I PLASMANE

  Consilia Investiranje pronalazi prilike za investiranje koji imaju potencijal za ostvarenje poslovnog preokreta, visokih prihoda ili stopa povraćaja na uložen kapital. Kombinovanjem Consilia Investiranja i Consilia Konsalting usluga, naši stručnjaci aktivno upravljaju nekada nerentabilnim entitetima u cilju unapređenja prihodnog potencijala, poslovnog učinka, profitabilnosti, novčanih tokova i stvaranju vrednosti za akcionare, gradeći otvoren put ka operativnom i finansijskom boljitku preuzete imovine i kompanija.

 • INVESTIRANJE U VISOKOPRINOSNE DRŽAVNE I KORPORATIVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

  U današnje vreme tradicionalna štednja u bankama donosi gotovo negativne stope prinosa. Bilo da ste institucionalni ili korporativni investitor, koji traga za visokim stopama prinosa ili raspolažete povremenim viškovima likvidnosti, naši partneri specijalizovani za tržišta kapitala mogu za Vas kreirati atraktivan investicioni portfolio, srazmerno Vašem risk apetitu. Ogromno iskustvo i obiman međunarodni investicioni portfolio su temelji naše sposobnosti da svakog investitora trajno pozicioniramo ispred prinosne krive.

 • UPRAVLJANJE IMOVINOM I BOGATSTVOM

  Kroz naše globalno prisutne partnere možemo ponuditi usluge upravljanja kako kolektivnom tako i privatnom imovinom i bogatstvom, u skladu sa potrebama institucionalnih i individualnih investitora. Profesionalne usluge najsavremenijeg finansijskog i investicionog planiranja namenjene su bogatim pojedincima, sistemima i institucijama koji streme ostvarenju dodatnih koristi od centralizovanog pristupa u koordinaciji usluga upravljanja bogatstvom.

 • UPRAVLJANJE PORTFOLIOM – INTEGRISANE USLUGE ZA UPRAVLJANE PROBLEMATIČNIM I PLASMANIMA U FAZI INTENZIVNOG PRAĆENJA

  The Consilia Partners mreža nudi efikasno vođenje work-out i NPL portfolia, na grupnoj i individualnoj osnovi, predstavljajući pouzdanog partnera komercijalnim bankama na putu povratka ka snažnom i održivom rastu

  Ekspertiza u razvoju sistemske infrastrukture

  - Uklapanje u digitalnu eru, u korak sa savremenim tehnologijama i IT rešenjima
  - Sva rešenja su visoko prilagođena potrebama konkretnih finansijskih institucija
  - Kreiranje elektronskog portfolia
  - Kreiranje sveobuhvatne, organizovane baze podataka
  - Adekvatan sistem upravljanja informacijama
  - Prvoklasna sistemski integrisana rešenja za upravljanje kreditnim plasmanima i naplatu potraživanja, upravljanje imovinom i automatizaciju administrativnih procesa

  Procena portfolia

  - Bilo da su u povremenim ili trajnim docnjama, problematične i work-out plasmane je potrebno iznova proceniti i reklasifikovati prema procenjenoj stopi naplate, a na osnovu detaljnog finansijskog i pravnog due diligence postupka
  - Faktori koje je potrebno uzeti u obzir pri oceni svakog pojedinačnog plasmana jesu tržišna pozicija i potencijal dužnika, sposobnost generisanja novčanih tokova, održivost duga, potrebe za dodatnim finansiranjem, pristup tržištu kapitala, sastav i opterećenost imovine, skriveni gubici, neefikasnosti koje se mogu ispraviti i pribavljena sredstva obezbeđenja
  - U zavisnosti od ishoda procene, svakoj grupi problematičnih plasmana pristupa se na najpodesniji način, maksimizirajući stopu naplate potraživanja
  Sprovođenje strategije

  - Dodatno finansiranje, dokapitalizacija, poslovna reorganizacija i/ili remodeliranje u zavisnosti od trenutne tržišne pozicije, tržišnog potencijala i materijalne i nematerijalne imovine i raspoloživih resurs ▪ Stručnjaci iz oblasti korporativnog bankarstva obezbeđuju aktivnu
  - Stručnjaci iz oblasti korporativnog bankarstva obezbeđuju aktivnu podršku u privlačenju investitora i sklapanju aranžmana finansiranja trgovine
  - Pregovaranje, posredovanje, reorganizacija (sporazumi o mirovanju dugova, unapred pripremljeni I planovi reorganizacije)
  - Alternative izvršenju na sredstvima obezbeđenja po likvidacionim vrednostima – preuzimanje imovine i dalje upravljanje istom u cilju povećanja atraktivnosti i vrednosti predmetne imovine - Izvšenje na sredstvima obezbeđenja I/ili drugoj imovini, privlačenje potencijalnih kupaca I investitora

Consilia za korporacije

CONSILIA KONSALTING

 • DIJAGNOSTIKA POSLOVANJA I REORGANIZACIJA – OCENA I ANALIZA ODRŽIVOSTI POSLOVNOG MODELA

  U tesnoj saradnji sa menadžmentom klijenta, Consilia tim sprovodi iscrpnu analizu svih segmenata poslovanja. Naš tim analitičara koji poseduju praktična iskustva u upravljanju finansijama, brzo i jednostavno dijagnostikuje jake i slabe karike bilo kog lanca vrednosti. Pošto se identifikuju ključni problemi, pristupa se njihovom rešavanju i razvijanju strategije kreiranja vrednosti za sve stejkholdere. Vrednost se stvara putem unapređenja profitabilnosti, ukupne produktivnosti i efikasnosti poslovanja, a kroz ostvarenje merljivih i održivih rezultata.
  Usluge Consilia Konsaltinga obuhvataju unapređenje produktivnosti i efikasnosti poslovnih procesa, racionalizaciju lanca snabdevanja i obrtnog kapitala, ubrzanje gotovinskog ciklusa i upravljanje novčanim tokovima, organizacioni redizajn, smanjenje opštih troškova, popravljanje efikasnosti prodaje i rast prihoda.

 • RESTRUKTURIRANJE DUGOVA

  Globalna finansijska kriza nanela je ogromnu štetu realnom sektoru širom sveta, utičući i na srpsku ekonomiju, kako kroz strožije uslove kreditiranja tako i smanjenjem tražnje potrošača. Kako je kriza ušla u fazu usporavanja, sistematsko restrukturiranje dugova i poslovanja je neophodno kako bi se sanirala nastala šteta vidljiva u bilansima preduzeća, a realni sektor prilagodio postkriznoj ekonomskoj situaciji.
  Restrukturiranje dugova je dovoljno veliki izazov i u doba najvećeg prosperiteta. A u postkriznoj ekonomiji izazov kreiranja i sprovođenja sveobuhvatne strategije restrukturiranja kredita je veći nego ikad. Smanjenje zaduženosti se odvija na globalnom nivou, gde i finansijski i nefinansijski sektor bivaju primorani da se rasterete dela svojih dugova. Otpisi potraživanja i rizici plasiranja uzdrmanoj privredi vrše ogroman pritisak na likvidnost finansijskog sektora, rezultujući u ograničenoj kreditnoj aktivnosti. Ekonomska kriza uslovila je smanjenje prihode korporativnog sektora i preokrenula tokove kapitala, dodatno gušeći likvidnost i naglašavajući izloženost valutnim rizicima.
  The Consilia Partners prepoznaje potrebu restrukturiranja korporativnih dugova kao uslov za oživljavanje srednjoročne produktivnosti i rasta, a ne kao puko produženje predlikvidacione faze privrednih subjekata u problemima. Mi nudimo opsežnu dijagnostiku poslovanja i osmišljavanje dugoročne strategije za preokret u poslovanju, na osnovu sveobuhvatnih poslovnih planova i alata implementacije i monitoringa. Tokom čitavog procesa restrukturiranja ostajemo fokusirani na krajnji rezultat, koji se ne ograničava na puko postizanja dogovora sa poveriocima. Restrukturiranje je složen i kontinuiran proces koji zahteva temeljite strukturne promene i neprestanu posvećenost krajnjem cilju. Mi pružamao podršku svojim klijentima tokom svih faza restrukturiranja, gradeći dugoročnu saradnju umesto obavljanja jednokratnog posla.

 • TRANSPORT, DISTRIBUCIJA I LOGISTIKA

  Efikasno upravljanje transportnim sistemom je put do kreiranja značajne dodate vrednosti, koju je moguće ostvariti većom pouzdanošću u upravljanju zalihama, smanjenjem transportnh troškova, unapređenjem zadovoljstva kupaca, i konačno, većim porudžbinama. Oslanjajući se na naše stručnjake za rešavanje logističkih problema i organizaciju transportnih sistema, ostvarivanje značajnog poboljšanja profitabilnosti, naročito putem optimizacije lanca snabdevanja i upravljanja zalihama, je na dohvat ruke.

 • UPRAVLJANJE KUPCIMA I CENOVNA POLITIKA
 • UPRAVLJANJE DOBAVLJAČIMA / SAVETOVANJE U PREGOVORIMA
 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, BUDŽETIRANJE I KONTROLA

  Planiranje troškova i realno budžetiranje mogu predstavljati razliku između uspeha i propasti jednog projekta. Skorija iskustva su pokazala da loš budžet vodi donošenju loših odluka. Pre nego što primetite, projekat je već u silaznoj spirali, beležeći progresivne gubitke i odstupanja od inicijalnog budžeta, konačno prouzrokujući prekid realizacije. Naše opsežno iskustvo u oblasti projektnog finansiranja garantuje mnogo više od puke izrade studije izvodljivosti. Nama je cilj da budemo prevaga u korist uspešnog ishoda Vaše investicije, bez obzira da li je projekat u fazi nacrta ili već beleži odstupanja od prvobitnog plana.

 • FINANSIJSKI I PRAVNI DUE DILIGENCE (SVEOBUHVATNA TEMELJNA ANALIZA SPROVEDENA SA DUŽNOM PAŽNJOM) I PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA

  Spajanja, preuzimanja, strateški savezi i zajednička ulaganja su neke od najčešćih korporativnih transakcija u razvijenim zapadnim ekonomijama. Suočene sa sve oštrijom konkurencijom u svakom od tržišnih segmenata, kompanije kao da su trajno uspostavile kurs jačanja tržišnog prisustva koristeći jednu od navedenih strategija širenja.

  The Consilia Partners je jedan “šalter” za sve usluge koje su Vam potrebne u vezi bilo koje od pomenutih strategija korporativnog rasta. Mi pružamo našim klijentima sveobuhatne usluge počev od izbora odgovarajućeg pristupa i strategije širenja, preko procene vrednosti preduzeća i ukupne due diligence analize, uključujući i pripremu neophodne pravne dokumenatacije, podršku menadžmentu nakon realizacije same transakcije u integraciji nove organizacione strukture i ostvarenju željene sinergije.
 • Pribavljanje kapitala i kredita

  Umesto ulaganja u proširenje, u današnje vreme novac se štedi zarad očuvanja solventnosti. Balansiranje između pokrića tekućeg duga novčanim sredstvima i odnosa duga prema kapitalu za većinu vlasnika preduzeća izaziva pažnju samo u momentu obnavljanja kreditnih linija. Međutim, postizanje adekvatnog odnosa između finansiranja dugom i kapitalom je daleko važnije od ostavljanja pozitivnog utiska na Vašeg bankara. Vaganje troškova finansiranja kapitalom, uz istovremeno vođenje računa da poslovanje ne sklizne u neodrživo visok dug, je veština kojom ni najveći broj samih banaka nisu do kraja ovladale. Ovo je još jedno objašnjenje visokog učešća loših plasmana u bankarskim knjigama. Iako su bankarski krediti već dugi niz godina glavni izvor finansiranja, sve strožiji standardi i uslovi zaduživanja čine da rastući broj preduzeća suštinski postaje nepodoban za kreditiranje od strane banaka. Mada finansiranje kapitalom postaje sve atraktivnije, trebalo bi ipak detaljno razmotriti i sve aspekte ove alternative finansiranja – kao što su odricanje dela upravljačke kontrole, sprovođenje detaljne pravne i finansijske analize pre dokapitalizacije, redovno izveštavanje investitora nakon dokapitalizacije. U zavisnosti od procene vrednosti kapitala, faze razvojnog ciklusa kompanije i neophodnih dodatnih finansijskih sredstva, The Consilia Partners pruža širok spektar savetodavnih usluga. Mi obezbeđujemo podršku menadžmentu tokom složenog procesa utvrđivanja vrednosti kompanije, u izboru najboljeg odgovarajućeg modela finansiranja, mapiranju potencijalnih izvora finansiranja i pripremi potrebnog materijala za pribavljanje sredstava. Naši izvršni partneri sa izuzetnim poznavanjem prakse finansijskih tržišta, vodiće Vas kroz sve faze pregovora i due diligence analize kako bi Vas učinili atraktivnim za investitore i banke. Naš tim analitičara i investicionih stručnjaka ostaje uz Vas dok god ne bude ispunjen konačan cilj – održivi rast i ukupna efikasnost u poslovanju.

CONSILIA OPERACIJE

U saradnji sa našim operativnim partnerima specijalizovanim za razvoj softvera i savetovanje u oblasti informacionih tehnologija, The Consilia Partners Vas usmerava na tehnološki inovativna softverska rešenja u cilju smanjenja troškova i efikasnog upravljanja imovinom. U zavisnosti od industrije i specifičnosti problema sa kojima se konkretna organizacija suočava, naši pouzdani partneri će detektovati i odgovoriti na sve potrebe bilo kog procesa i na taj način omogućiti snažan i održiv rast zasnovan na uvećanoj profitabilnosti i produktivnosti. Asortiman usluga koje nudimo počiva na sledećim oblastima ekspertize:

 • Digitalizacija i automatizacija administrativnih procesa
 • Unapređenje i transformacija internih procesa
 • Upravljanje informacijama i poslovnom dokumentacijom
 • Upravljanje naplatom potraživanja
 • Finansijski menadžment i praćenje ključnih poslovnih indikatora u realnom vremenu
 • Upravljanje organizacionim veštinama
 • Upravljanje i optimizacija imovine

CONSILIA INVESTIRANJE

Consilia Investiranje obezbeđuje značajnu zaradu i stope povraćaja na uložen kapital putem idnetifikovanja investicionih prilika koje odgovaraju risk apetitu investitora. Kombinacija sledećih usluga je u ponudi:

 • INVESTIRANJE U VISOKOPRINOSNE DRŽAVNE I KORPORATIVNE HARTIJE OD VREDNOSTI
  U današnje vreme tradicionalna štednja u bankama donosi gotovo negativne stope prinosa. Bilo da ste institucionalni ili korporativni investitor, koji traga za visokim stopama prinosa ili raspolažete povremenim viškovima likvidnosti, naši partneri specijalizovani za tržišta kapitala mogu za Vas kreirati atraktivan investicioni portfolio, srazmerno Vašem risk apetitu. Ogromno iskustvo i obiman međunarodni investicioni portfolio su temelji naše sposobnosti da svakog investitora trajno pozicioniramo ispred prinosne krive.
 • UPRAVLJANJE IMOVINOM I BOGATSTVOM
  Kroz naše globalno prisutne partnere možemo ponuditi usluge upravljanja kako kolektivnom tako i privatnom imovinom i bogatstvom, u skladu sa potrebama institucionalnih i individualnih investitora. Profesionalne usluge najsavremenijeg finansijskog i investicionog planiranja namenjene su bogatim pojedincima, sistemima i institucijama koji streme ostvarenju dodatnih koristi od centralizovanog pristupa u koordinaciji usluga upravljanja bogatstvom.

CONSILIA MARKETING

Consilia prepoznaje krajnji značaj uvažavanja šireg konteksta u svakom datom trenutku. U cilju posmatranja tržišta i ekonomije iz šire perspektive, svoj fokus usmeravamo na ključne sektore i industrije i makroekonomske trendove, izrađujući za potrebe svojih klijenata i partnera sveobuhvatne studije, prognoze i izveštaje, lako razumljive i primenjive u svakodnevnom procesu odlučivanja. Mi omogućujemo svojim klijentima pretplaćenim na naše izveštaje da na različite načine zarade na tržišnim podacima i analizama.
Oslanjajući se na globalno tržišno prisustvo i stručnost naših tržišnih analitičara, svojim klijentima pružamo uvid u sve tržišne segmente od njihovih interesa, u lokalnim i međunarodnim razmerama.
Naš je cilj da tržišne informacije i podatke učinimo svima dostupnim, da eliminišemo irelevantne šumove i osnažimo naše klijente u biranju najbolje strategije i taktike za osvajanje novih tržišta.
Teritorijalno posmatrano, mi smo specijalizovani za tržišta u razvoju, zapadne razvijene ekonomije i zemlje regiona Bliskog Istoka i Severne Afrike. U stanju smo da odgovorimo i na specifiče zahteve svojih klijenata zahvaljujući mreži globalnih partnera koji nam omogućuju pokriće bilo koje teritorije na svetu koju naši klijenti nastoje da osvoje.
Analiza konkurencije i benčmarking su usluge koje se nude u vezi sa već osvojenim tržišnim segmentima, a dodatno se obezbeđuje podrška u kreiranju tržišnih strategija, savetovanje u vezi najefektivnije komunikacije sa ciljnim grupama potrošača, odabir odgovarajućih kanala prodaje i tržišnog pozicioniranja.

CONSILIA OBUKA

The Consilia Partners u saradnji sa stručnjacima za obuku i zapošljavanje odgovara na potrebe svojih klijenata za eksternalizacijom dela aktivnosti upravljanja ljudskim resursima. Consilia Obuka pruža efikasna rešenja u upravljanju ljudskim kapitalom, organizovanju treninga i radionica namenjenih zaposlenima na svim pozicijama i radnim zadacima. Consilia Obuka primenjuje koncepte koji su razvijeni po ugledu na najuspešnije primene bihejviorističke teorije, težeći da podrži svaki tim u nastojanju da sa mesta na kome se nalazi stigne tamo gde želi da bude.

MREŽA

Poslovni Partneri

The Consilia Partners okuplja preko 20 poslovnih partnera koji deluju globalno u mnoštvu industrija, i naša mreža se svakim danom u svakom pogledu sve više širi. Otvoreni smo za sva nova partnerstva utemeljena na uzajamnom poštovanju, poverenju, kvalitetu usluga i posvećenosti zajedničkom cilju jačanja svakog poslovanja na koje smo usmereni. Mi smo ponosni na našu mrežu, a još više se ponosimo uspehom naših klijenata. Izborom The Consilia Partners mreže da Vas usmerava kroz sve poslovne borbe i izazove, dobijate i više od samih savetodavnih usluga. Dobijate priliku da postanete deo naše globalne mreže i iskusite revolucionarni način promovisanja poslovanja od strane naših poslovnih evanđelista i kroz naše kanale prodaje.

Glavni partner

Osnivač The Consilia Partners i glavni partner, Minas Athanassiadis je bankarski profesionalac koji je 30 godina sticao iskustva u korporativnom i investicionom bankarstvu. Naš glavni partner je radio u Frankfurtu (Nemačka) u Societe Generale banci i Chace Menhetnu, u Atini (Grčka) u Bank of America i HipoVereinsbunk (današnji UniCredit) i u Beogradu u Alpha banci. Tokom svoje karijere bio je angažvan na poslovima upravljanja odnosa sa klijentima, akviziranju novih klijenata i kreiranju poslovne mreže. Više od decenije je bio deo top menadžment timova zauzimajući visoke izvršne pozicije u internacionalnim bankama u kojima je radio. Minas Athanassiadis je vodio najsloženije projekte baveći se najširim spektrom finansijskih usluga – od Trade Finance aranžmana i upravljanja likvidnošću, preko infrastrukturnih projekata PPI / PFI (javno privatna partnerstva), real estate projekata, lizinga, finansijskih derivata, pa do investicija na tržištu kapitala i privatnih plasmana. Obrazovanje je stekao u Nemačkoj. Tečno govori nemački, engleski, francuski i grčki. Radi na usavršavanju srpskog jezika.

Minas Athanassiadis

Founder, Principal Partner of The Consilia Partners

Kontaktirajte nas

Ako želite da saznate više o našim uslugama, našoj dostupnostii i indikativnim uslovima potencijalne saradnje, postavite nam svoja pitanja i mi ćemo odgovoriti u najkraćem roku:

Consilia je dinamičan tim, sa rastućom mrežom pridruženih partnera i poslovnih saveza. Verujemo da su strast za promenama i kreativna energija važniji od formalnog obrazovanja, radnog iskustva i društvenog miljea. Ukoliko ste zainteresovani za rad sa nama ostavite svoje podatke i priložite svoju biografiju:

Izaberite vas CV. (.pdf, manje od 2MB)
Upload